Monestir de Santa Maria de Vallbona

Hort

Des de 2008 fins ara s’han recuperat gairebé 4000 m2 de terres per a conreu d’hortalisses, fruiters i cereals, i uns 200 m2 per a flor ornamental, amb què fem rams per a l’església.

Amb l’ajuda d’un tractor i la col·laboració d’un grup de voluntaris, hem anat recuperant feixes dels antics horts del monestir, que ens proveeixen de gairebé tots els aliments vegetals que consumim. Hem recuperat velles receptes de conserves naturals, coneixements tradicionals sobre les èpoques de sembra i recol·lecció, i hem pogut prescindir del servei de càtering amb què comptàvem. Tot plegat, redunda en una alimentació més sana i, sobretot, més respectuosa amb l’entorn, i que ens vincula més directament als cicles de la natura.

Dediquem uns 1.400 m2 a conreu d’hortalisses, uns 300 m2 a patates, uns 1000 m2 a blat i 500 m2 a blat de moro; a més s’han plantat més ametllers i oliveres, i fruiters a diverses feixes (pomeres i pereres de diferents classes, cireres, presseguers i pruneres). Alguns arbres que s’havien plantat amb intenció ornamental i que no són propis del paisatge de l’entorn, s’han anat canviant per oliveres i ametllers, i s'han deixat al descobert els antics murs de pedra seca –que en algun cas hem d’anar reconstruint.

Adjacent a l’hort hi ha una plantació jove de pins, d’uns 1300 m2, que hem anat podant i naturalitzant.

D’aigua no en falta –ens arriba una antiga mina que també abasteix el poble- però tot i així prenem mesures per gastar-ne el mínim possible, amb un sistema de reg per degoteig. I no apliquem pesticides ni fertilitzants artificials, perquè volem practicar l’agricultura ecològica.

Així és com hem materialitzat un dels objectius de la nostra conversió ecològica, recuperant els espais exteriors del monestir, tornant a sentir de prop el contacte amb els cicles naturals i fent més viva que mai la recomanació de Sant Benet: Si les condicions del lloc o la pobresa exigien que ells mateixos es fessin les collites, que no s'entristeixin, perquè és aleshores que són monjos de debò, quan viuen del treball de les seves mans, com els nostres Pares i els apòstols (RB 48).

Monestir de Santa Maria de Vallbona © 2013

Top Desktop version